DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU

    1. – 12. 4. 2019

Úrazy dětí mají své příčiny, nejsou náhodné.
Stačí málo, aby se úraz nestal – vytvořit dětem bezpečné prostředí a naučit je i dospělé chovat se bezpečně.
Prevence dětských úrazů se vyplatí.
Tomuto tématu jsme se věnovali v druhém dubnovém týdnu.
Zvolili jsme formu rozhovoru, práce s demonstračními plakáty, protiúrazovým domečkem, didaktické hry s danou tematikou i konkrétní případy.