Jede, jede poštovský panáček

  1. – 11. 10.

Kněžna Hyacinta vyhlédla z okna, zda už neletí poštovní holub...
Než dojel posel do cíle, musel třikrát přesednout na odpočatého koně.
Kola vozu zarachotila na prašné cestě a ozvalo se… Jede, jede poštovský panáček...
Paní Komárková, posílám tržbu šestkou!
Expres zásilka z Karlína na Žižkov, přepínám.
Pi pi pi píp, pi pi pi píp, máte novou zprávu!

Možná vám tyto věty vyloudily úsměv na tváři, ale věřte, že nadneseně a zjednodušeně popisují dějiny pošty od starověku až po současnost.