KDYŽ HVĚZDY TANČÍ…. tančí i celá MIlénka 12. 11. 2019
Tanec je pro člověka velmi přirozený pohyb. Sloužil lidem k dorozumívání, jako modlitba k bohům a od pradávna byl také důležitým stmelovacím prostředkem, který lidem pomáhal odreagovat se od každodenních povinností. Jinak tomu není ani v současnosti. Tanec znamená pro každého něco jiného. Je to svoboda, očista duše, koníček, zábava, inspirace, odpočinek, umění, krása. Díky taneční škole a našim talentovaným žákům, jsme měli možnost proniknout do rytmů samby, cha-cha, valčíku, polky, waltzu a slowfoxu.
Inu, když hvězdy tančí, tančí i celá MIlénka.