Křeslo pro hosta
23.3.2018
Do našeho křesla pro hosta usedl pan Milan Kynčl. Je autorem krásných knih o přírodě a skřítcích: O Kačírkovi a Modráčkovi
O třech Kameníčcích
O nepovedeném čertovi
Příhody lesního skřítka Kryšpína
Ze svých knih nám přečetl ukázky a poté vyprávěl o jarní přírodě, hlavně o stromech. Také nám donesl ukázky krásně napučených stromových větviček, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí.