Provoz není násobilka

  1. – 20. 4. 2018
    V silničním provozu může špatné rozhodnutí, jedna chyba nebo zaváhání způsobit velké neštěstí. V tomto měsíci bezpečnosti jsme si vysvětlovali, že nekázeň, spěch a nepozornost do silničního provozu nepatří!