Tvoření malých mistrů

      1. 3.

    Nastal měsíc březen, s nímž je spojen příchod jara. Proto jsme se ve školní družině zaměřili na toto roční období.
    Děti si vyzkoušely práci s keramickou hmotou, z níž vykrajovaly jarní motivy- květiny, vajíčka a zvířátka.
    Při práci s keramickou hmotou je zapotřebí být zručný, ale protože zručnost dětem nechyběla, podařilo se jim vytvořit mnoho pěkných a zajímavých výrobků.