ZÁZRAKY PŘÍRODY

  1. – 27. 4. 2018
   Koncem dubna se děti ve školní družině staly malými přírodovědci.
   Při zhlédnutí prezentací, které byly zaměřeny na přírodní jevy. Konkrétně na sopky, písečné bouře, vodní víry a gejzíry. Svou fantazií uplatnily při tvorbě s plastelínou nebo kresbou na papír.
   Závěrem si děti vytvořily vlastní výbuch sopek.