Kritéria pro přijetí žáka do ŠD
1. Žáci I. – V. ročníků budou přijati na základě písemné přihlášky v rámci stanoveného zápisu do ŠD, kde bude rozhodovat i pořadí.
2. Přednost mají žáci dle počtu absolvovaných cyklů vzdělávání, je-li přijímán jen omezený počet pro naplnění kapacity ŠD 270 žáků.
3. Umístění žáka do ŠD není nárokové.