Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny
1. Žáci I. – V. ročníků budou přijati na základě řádné, úplné a včasně vyplněné písemné přihlášky (zápisního lístku) v rámci stanoveného zápisu do ŠD.
2. Přednost mají žáci dle počtu absolvovaných cyklů vzdělávání, dále dle data narození, je-li přijímán jen omezený počet pro naplnění kapacity ŠD 270 žáků.
3. V případě, že budou žáci stejně staří věkem, a kapacita volných míst bude nedostatečná, proběhne výběr žáka do školní družiny losováním.
4. Umístění žáka do ŠD není nárokové.

V Brně dne 4. 5. 2020