Rozpis akcí během května :
7. 5. - O kůzlátkách, divadlo Kejkle v MŠ , cena 50 Kč
14. 5. - VÝLET do Permonia v Oslavanech , celá MŠ , cena 145 Kč , doprava hrazena z Losíka, podrobnosti v dalším příspěvku.
17. 5. - Spokojený pes, návštěva psovodů a ukázky chování před pejsky ,
cena 50 Kč
28. 5. - Návštěva kejklíře s balonkovou show , cena 55 Kč
Celkem vybíráme na tyto akce 300 Kč. Při neúčasti se Vám příslušná částka vrátí.
Více informací podají učitelky ve třídách