Pouze pro předškoláky :
28. 2. 2018 návštěva prvních tříd na ZŠ Milénova v 10 hod.
1. 3. 2018 nás čeká dopoledne na Lipce-Jezírku ,
výukový program Mravencovo desatero.
Odcházíme ze školky již 7:55 hod. Podrobnosti v předškolních třídách Vám podají paní učitelky.