Kolektiv MŠ Vám všem přeje hezké prožití letních dní, nezapomenutelné zážitky a ve zdraví se těšíme na setkávání se s Vašimi dětmi a s Vámi v dalších dnech
i v novém školním roce..
Budoucím prvňáčkům ještě jednou přejeme šťastný vstup na ZŠ !