12. března 2018 naši mateřskou školu navštíví divadélko Šťastný strom s pohádkou zaměřenou na environmentální tématiku - Kocour v botách.
Cena 30 Kč.