Zveme všechny děti v doprovodu rodičů na tradiční Losíkovu olympiádu, která se bude konat v úterý
4. června 2019 na zahradě MŠ od 16 hodin.
Bližší informace podá sdružení Losík .