Zveme všechny děti a rodiče na tradiční Losíkovu olympiádu, která se bude konat v úterý 24. května 2017 od 16 hodin na zahradě mateřské školy. Bližší informace jsou vyvěšeny na vchodech do mateřské školy.