Zveme všechny děti v doprovodu rodičů na tradiční Losíkovu olympiádu, která se bude konat ve čtvrtek
31. května 2018 od 16 hodin na zahradě mateřské školy
Bližší informace jsou vyvěšeny na vchodech do mateřské školy.