Tradiční aktivity a ukázku své techniky dětem naší MŠ předvedou hasiči Šlapanice .
Setkání se koná 11. dubna 2019 během celého dopoledne. Doufejme, že se nám vydaří počasí .