30. dubna 2019 se bude konat v MŠ dopolední REJ čarodějnic a čarodějů .
Program bude ve spolupráci se studentkami SŠ , které u nás vykonávají praxi.
Děti nastrojte do odpovídajících kostýmů ihned po příchodu do MŠ. Těšíme se na slet :-)