Po dobu nemoci p. zástupkyně E. Krupkové bude potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ vydávat PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ paní hospodářka v kanceláři ZŠ Milénova 14.
Kontakt : p. Iva Cesarová , telefon : 548 422 931.
Děkujeme za pochopení.