Sběr hliníku je v MŠ zastaven. Za velkou pomoc a obětavost při sběru děkujeme paní Adametzové .