V červenci a srpnu bude přerušen provoz mateřské školy, proto je stanovena poměrná část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy.
Platba na červenec činí 170,-Kč.
Platba na srpen činí 100,-Kč.
Upozorňujeme rodiče, že školné platí i ty děti, které se prázdninového provozu nezúčastní.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!

Mgr. Eva Krupková