Dne 10. září 2019 se konají ve třídě Motýlků pro všechny rodiče třídní schůzky .
Těšíme se na setkání v 16:30 hod.
Program nalezte ve svých emailech a v hale u každé třídy v tištěné formě.
Dostavte se prosím bez dětí.