Dne 19. března 2018 nás v MŠ navštíví pan včelař s výukovým programem
O životě včel .
Vybíráme 50 Kč .