S platností od 1.1.2017 se výše stravného mění takto:

strávníci 3 - 6 let:

-------------------------

přesnídávka: 9,- Kč

oběd: 24,- Kč

svačina: 7,- Kč

---------------------------

CELKEM: 40,- Kč

strávníci 7 - 10 let:

-------------------------

přesnídávka: 10,- Kč

oběd: 26,- Kč

svačina: 8,- Kč

------------------------------

CELKEM: 44,- Kč

Kalandrová Marcela, vedoucí ŠJ MŠ Loosova 11, Brno