Pondělí 4. září bylo důležitým dnem především pro 70 dětí, které úplně poprvé nasadily aktovky a vydaly se vstříc novému dobrodružství. A nebyly na tuto cestu samy. Odvahu jim dodávali nejen rodiče, prarodiče a někdy i starší sourozenci, ale i nejstarší žáci naší školy – deváťáci, kteří čekali na prvňáčky o půl osmé na školním hřišti. Každý z nich držel v rukou malované mávátko se jménem jednoho z prvňáčků. Když jejich svěřenec s rodiči přišli, deváťák (nebo deváťačka) se jim představil a doprovodil je školními chodbami až do jejich třídy, kde už na děti čekala paní učitelka. Statečné prvňáčky pak přišel pozdravit a přivítat také ředitel školy Mgr. Jiří Křenek a starosta městské části Mgr. Martin Maleček.