Přelom února a března byl na naší škole ve znamení anglických divadelních představení.
Pražský divadelní spolek Bear nejdříve v pondělí 26. února zahrál pro žáky 3. a 4. tříd interaktivní představení „Fair Bear“ a „Jackie and the giant“, která se setkala s velmi příznivým ohlasem od malých diváků. Účinkující herci pochválili děti za aktivní zapojení do děje a snahu reagovat v anglickém jazyce.
V pátek 2. března se anglických her dočkali i žáci 6. a 7. tříd. Sedmáci shlédli představení „Love in the jeans department“ o dvou kamarádkách, kterým se líbí stejný chlapec. Aktivně si zasoutěžili ve dvou týmech a zopakovali si slovní zásobu zaměřenou na slovesné vazby.
Šesťáci úspěšně odrazili útok anglických vetřelců a zdárně zdolali nástrahy při tvorbě anglických otázek, které byly potřeba v průběhu prezentovaného příběhu nazvaného „Alien grammar show“.
Příjemná atmosféra při představeních je zachycena na přiložených fotografiích.

Mgr. Petra Píštěková