V průběhu ledna předvedli žáci 9.A, 9.B a 9.C několik chemických pokusů pro 1. stupeň. Nejvíc zaujal pokus „Oheň, který nepálí“, ve kterém si starší žáci házeli hořícím hadrem. Akce měla velký úspěch a příště ji opět zopakujeme. Mgr. Jiří Novotný