Dne 26.9.2018 jsme v rámci Dne jazyků připravili pro děti 3.-5.tříd
zábavné aktivity na seznámení s pěti cizími jazyky. Pro náš projektový
den jsme vybrali angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu a
francouzštinu. Za pomoci žáků 9.B se děti na jedenácti stanovištích
setkaly s různými typy úkolů. Poznávaly různé jazyky, učily se říct
základní fráze, vyzkoušely si psaní azbuky, rozpoznávaly památky i
vlajky jednotlivých zemí, zahrály si anglické pexeso, učily se říkanku a
podívaly se na cizojazyčnou pohádku.
Za splnění všech úkolů pak byly odměněny drobným dárkem.