Dne 7.12. se u příležitosti 50. výročí založení Základní školy Brno, Milénova 14 konal Den otevřených dveří. Den proběhl opravdu velkolepě. Svojí návštěvou nás poctili i zástupci Magistrátu města Brna a městské části Brno – sever. Od 8:00 do 11:40 měli rodiče i veřejnost možnost nahlédnout do výuky. Od 14 hodin pak byla pro všechny připravena prohlídka vyzdobené školy, vánoční vystoupení školních pěveckých sborů, vánoční jarmark a vynikající občerstvení v kavárně.

Během prohlídky si návštěvníci mohli vyzkoušet například pokusy v učebně fyziky, úkoly v učebnách přírodovědy a matematiky či didaktické hry a interaktivní cvičení v jazykových učebnách. Všechny učebny byly náležitě tematicky vyzdobeny. V prostorách dolního pavilonu bylo možné si prohlédnout projekt žáků 9. tříd s názvem Příběhy našich sousedů.

Velkým lákadlem odpolední akce byl Vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli nakoupit nádherné suvenýry, které pečlivě a s nadšením vyráběli samotní žáci se svými pedagogy. Nabídka byla velice pestrá a výrobky vskutku překrásné, takže se po nich doslova zaprášilo a kolem 17. hodiny už nebylo co prodávat. Všechny stánky byly beznadějně vyprodané. Výtěžek z jarmarku byl spravedlivě rozdělen, každá třída si nechala polovinu a polovinu věnovala do sbírky, která poputuje na charitativní účely. Jejich výtěžek činí krásných 14 496 Kč. Žákovský parlament posbírá návrhy jednotlivých tříd a pak vybere, která nadace či charitativní organizace bude obdarována. Tímto děkujeme všem, kteří si nějaký výrobek zakoupili a tím přispěli na dobrou věc.

Odpolední akce pokračovala příjemným setkáním bývalých i současných zaměstnanců školy, pro které bylo připraveno vynikající občerstvení ve školní jídelně včetně obrovského nádherného dortu, který vlastnoručně připravila naše kolegyně.

Velice děkujeme všem rodičům, zaměstnancům i přátelům školy, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu akce, a těšíme se na další setkání, třeba na školním plese, který se koná 7. února v Semilasse.