Od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 naše škola realizuje projekt „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“ registrovaný pod číslem „2018-1-CZ01-KA101-047531“, jehož cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka, přičemž důraz je kladen na využívání moderních metod a techniky ve výuce samotné i v přípravě na ni.

Po absolvování zahraničních vzdělávacích kurzů čtyři učitelé angličtiny ze ZŠ Milénova plní plán rozvoje školy v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan vysílající instituce.

Poznatky a dovednosti získané na zahraničních mobilitách jsou pravidelně aplikovány přímo ve výuce cizího jazyka, využívány v mezinárodních projektech na platformě eTwinning a rovněž představovány nejen co nejširšímu spektru žáků, ale rovněž i dalším pedagogům a širší veřejnosti. Za tímto účelem byla založena i facebooková stránka Erasmus + na ZŠ Milénova, kde pravidelně informujeme o využívaných výukových zdrojích a sdílíme vytvořené materiály. Rádi bychom na ni pozvali další zájemce, jelikož v současné době výuky na dálku se využívání moderních technologií a sdílení příkladů dobré praxe jeví ještě více aktuální a potřebné.

Mgr. Petra Píštěková
koordinátor projektu
ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14, příspěvková organizace