V neděli 31. 3. 2019 proběhlo finále Poháru 7. Tříd ve volejbalu žáků.
Zúčastnila se ho naše dvě družstva žáků, jenž hrála pod hlavičkou TJ TESLA Brno.
Chlapci se umístili na krásném 7. místě a 2. místě.

Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.