Dne 14.5.si 6.B ve VV natiskla grafický list na téma mořští živočichové. Naučila se grafickou techniku suchá jehla nebo linoryt a pracovala s grafickým lisem. Grafiku budeme tisknout i ve škole, protože nám to moc šlo, což můžete vidět na fotografiích.
Mgr. Zlatuše Bytešníková