Dne 10.dubna se vybraní žáci 9.tříd zúčastnili soutěže v anglickém jazyce s názvem Into the Wild with English Guide, která proběhla v brněnské ZOO. Žáky čekalo 12 stanovišť s nelehkými otázkymi z oblasti divoké přírody a tři stanoviště, kde je čekali studenti Slovanského gymnázia s připravenými úkoly, při jejichž plnění se komunikovalo výhradně v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 50 družstev z 25 škol. Družstvo ZŠ Milénova ve složení Malečková Martina, Knoblochová Ema a Luzertová Eliška obsadilo nádherné 5.místo se ztrátou pouhých dvou bodů na vítězné skóre 45b., druhé družstvo naší školy ve složení Šedá Lucie, Bína Pavel, Mazánek Petr obsadilo krásné 22. místo s celkovým počtem 35 bodů. Oběma družstvům gratulujeme!