V neděli 21. října jsme se zúčastnili turnaje v barevném minivolejbalu v městské hale Vodové. Sešlo se zde všech 5 barev a děti hrály na 15 hřištích. Z naší přípravky pátých a šestých tříd se zúčastnilo 20 chlapců a 15 děvčat v zelených a modrých tričkách. V zeleném minivolejbalu jsme byli zastoupeni čtyřmi družstvy a v modrém minivolejbalu dokonce šesti. Z velké účasti jsme měli upřímnou radost.

Všechny děti se velmi snažily a podaly dobré výkony. Z výsledků stojí za to vyzdvihnout 1. místo družstva Tesla Brno Z1 ve složení Ondra Res, Martin Krupka a Jan Mikeš a 2. místo družstva Tesla Brno M1 ve složení Jakub Fráňa, Jakub Jurajda, Ladislav Ochrana a Ondřej Skoupý. Ostatní týmy se umístili převážně na pátých až sedmých místech.

Všem účastníkům patří velký dík za bezproblémové zvládnutí turnaje a sportovní výkony.

                             Kateřina Nálezková a Magda Pojerová