Dne 4. února proběhlo na naší škole školní kolo 43. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Účastnili se jí žáci 6., 7. a 8. ročníku, kteří rádi řeší zajímavé úlohy. Každý účastník řešil během 60 minut 15 úloh své kategorie. Za každou správnou odpověď získal jeden bod. Úspěšným řešitelem se stal řešitel se ziskem nejméně 10 bodů.

Účast byla bohatá, celkem se zúčastnilo 75 žáků, z toho 16 z 6., 29 ze 7. a 30 z 8. ročníku.

Úlohy, které žáci řešili, byly náročné, přesto úspěšnými řešiteli se stalo 10 žáků – Matěj Sedlář z VII. A – nejúspěšnější řešitel se ziskem 12 bodů, František Kvapil z VI.A – 11 bodů, Ondřej Janoušek ze VII. C – 11 bodů, Lenka Ducháčková ze VII. A – 10 bodů, Tobiáš Seidl ze VII. A – 10 bodů, Jakub Vlk ze VII. C – 10 bodů, Michael Ceyp z VIII. C – 10 bodů, Petra Továrková z VIII. A – 10 bodů, Veronika Chajdová z VIII. C – 11 bodů a Darek Valenta z VIII. A – 11 bodů.

O postupujících žácích do městského kola rozhoduje pořádající škola.

Děkujeme všem žákům za účast, postupujícím do městského kola blahopřejeme a držíme palce.

RNDr. Zuzana Mijatovićová