Městské finále Poháru rozhlasu se uskutečnilo za velmi chladného a větrného počasí v pondělí 13. května v areálu VUT Pod Palackého vrchem. Mladší děvčata obsadila krásné, 4. místo, starší byla o stupínek horší.
Medailová umístění: 1. místo Veronika Chajdová v hodu kriketovým míčkem. 3. místa Markéta Láníková v hodu míčkem, Monika Hlaváčová v běhu na 600m a Anežka Štorová ve skoku dalekém.
Všem dívkám a třem chlapcům, pomocníkům, patří poděkování za účast a reprezentaci školy. Mgr. Jana Kapounková