Nadace Křižovatka velmi děkuje za podporu jejich projektu „Maminko, dýchám“, díky níž mohla pořídit 16 monitorů dechu pro Pediatrickou kliniku fakultní nemocnice Brno, Černopolní.

Poděkování patří dětem a všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě Vánočního jarmarku, a také rodičům a přátelům školy, kteří nákupem výrobků dopomohli k získání částky ve výši 32 724 Kč, za kterou mohly být monitory pořízeny.

Nadaci Křižovatka vybraly samotné děti ve svém hlasování.