Ve středu 25. dubna se 26 žáků zúčastnilo 9. ročníku okresního kola Odznaku všestrannosti. Žáci soutěžili v pěti disciplínách: v trojskoku z místa, v hodu medicinbalem vzad, v přeskocích přes švihadlo čtyřmi styly za dvě minuty, v klicích a ve volitelné disciplíně běhu na 1 kilometr nebo driblinku za 2 minuty.

V soutěži družstev jsme nejlepším bodovým součtem ve všech 76 dosud konaných obvodních kolech vyhráli před ZŠ Arménskou a ZŠ Kotlářskou. Ve svých věkových kategoriích žáci "vysportovali" výborné výsledky, z nichž 11 bylo medailových.

1. místa: Adam Drška a Anežka Měřínská z VIII. C, Anežka Štorová z VIII. C a Ondřej Adamec z IX. C

2. místa: Tomáš Křenek z VIII. C a Matyáš Vaněk z VI. C

3. místa: Martin Fráňa ze VII. C, Marek Matěj Muselík a Veronika Němcová z IX C, Jana Macháčková z VIII. A a Nikol Koudelková z V. B

4. místa: Nataša Rusková ze VII. C, Jiří Berka z VIII. C , Adam Roznos z VIII. B a Teo Tesař z VIII. A. 5. místa: Monika Hlaváčová a David Brzobohatý ze VI. C, Alice Schreiberová z IX. C. Pochvala patří i všem ostatním závodníkům.

Postupujícímu žákům do krajského kola přejeme hodně úspěchů. Děkuji za reprezentaci školy Jana Kapounková.