V pátek 26. dubna 2019 se 15 žáků zúčastnilo krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus.
Pozvánku do soutěže získali v tomto školním roce zástupci pěti tříd. Nejlépe si vedli žáci IX. B, ve složení: Sabina Komárková, Tomáš Mrázek a David Jelínek, se ziskem 22 bodů za správné odpovědi obsadili 6. místo. Od přímého postupu na celostátní finále je dělil pouze čas odevzdání testu. Úspěšné je i to, že na prvních pěti místech byli soutěžící z víceletých gymnázií.
Výsledky dalších tříd zatím nejsou zveřejněny. Vyhlašuje se prvních deset kolektivů.
Soutěž probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní školní třídy a celé školy. Internetová část se skládá z řady soutěžních kol, ve kterých žáci vyhledávají odpovědi na otázky a elektronicky je odesílají pořadatelům. Cílem je získat pro třídu co nejvíce bodů a mít tak šanci postoupit do krajského kola soutěže. Jednotlivé třídy reprezentuje v krajském kole vždy trojice zástupců.
Všem žákům, kteří v průběhu školního roku soutěží patří poděkování, zástupců postupujících tříd blahopřání za účast v krajském kole. Jana Kapounková