V úterý 20. února 2018 naše škola pořádala okresní kolo 20. ročníku Zeměpisné olympiády pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Své zástupce vyslalo 30 škol a 79 soutěžících řešilo ve svých kategoriích úlohy ve třech částech.
Výsledky ve stručnosti: Kategorie A- 1. místo Adam Flek z Gymnázia Kap. Jaroše, 2. místo Šimon Hrouda z Gymnázia Řečkovice, 3. místo Leonard Walletzský z Gymnázia J. G. Mendela.
Kategorie B- 1. místo Erik Valenta ze ZŠ Bosonožská, 2. místo Adam Ševčík ze ZŠ Přemyslovo náměstí, 3. místo Mojmír Vlach ze ZŠ Jasanová.
Kategorie C- 1. místo Vojtěch Marek z Biskupského gymnázia, 2. místo Matěj Standara z Cyrilometodějského gymnázia a 3. místo Tomáš Houzar z Gymnázia Matyáše Lercha.

Diplomy a ceny budou žákům odeslány na školy. Oceňují se první tři místa v každé kategorii. První dva v každé kategorii postupují do krajského kola 28. 3. 2018.

Zadání s autorským řešením budou zveřejněna na webu Zeměpisné olympiády http://www.zemepisnaolympiada.cz až po proběhnutí okresních kol ve všech okresech (tj. i v okresech, ve kterých je okresní kolo posunuté z důvodu jarních prázdnin). Jiné zveřejnění zadání a autorských řešení okresního kola ZO je považováno ze strany organizačního garanta za porušení autorských práv.