Novinky

Poslední zvonění pro deváťáky

Ocenění nejúspěšnějších žáků školy

Rozloučení s deváťáky (25.6.)

Exkurze do ZOO s 8.A

Rozlučka s deváťáky

Poznávací zájezd do Anglie

BATTLEFIELD – REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Turnaj v minivolejbale na oslavu 50. výročí založení naší školy

Mistrovství Brna v BEEBALLU

Prvňáčci z Milénové jsou zlatí – Olympiáda 1.st. ZŠ města Brna v atletice

Žáci I. stupně byli stříbrní – BBM

Bavíme se a vyhráváme ve vybíjené

3 / 30