Dne 10.5.2018 se konal přebor Brna ve volejbale 3+3. V této soutěži spolu hrají volejbal vždy 3 dívky a 3 chlapci. Naše družstva vybojovala 1. i 2. místo. Za sebou nechala Sirotkovu, Vejrostovu 'A' i 'B' a Novolíšeňskou. Družstvo 'A' si navíc zajistilo účast v Krajském finále. Všem dívkám i chlapcům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Václav Starý