Projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu: DĚTEM Z MILÉNOVY

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005401“

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora – přijetí speciálního pedagoga, školního psychologa a další vzdělávání pedagogických pracovníků základní i mateřské školy. V rámci projektu budou vedeny kluby zábavné logiky a deskových her. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.