Začátkem června žáci 8. a 9. ročníku vyjeli na poznávací zájezd do Skotska. Protože cesta do Skotska je autobusem dlouhá, udělali jsme si mezizastávku v hlavním městě Nizozemí Amsterdamu, kde jsme strávili celý den. Navštívili jsme květinové trhy, pluli po kanálech a prošli nejznámější památky. Večer jsme se nalodili na trajekt a po 15 hodinách jsme ráno dojeli do přístavu na severu Anglie v Newcastle. Zastavili jsme se u sochy Anděla severu, hraničního kamene mezi Anglií a Skotskem a navštívili hl. město Skotska Edinburg. Další dny jsme strávili výlety po okouzlující skotské vysočině, navštívili jezero Loch Ness s přilehlým hradem Urquhart Castle, prošli údolí Glen Coe, okolí Ben Nevisu (nejvyšší hory UK) a zakončili výstupem na horu nad jezerem Loch Tay. Po cestě zpátky do přístavu v Newcastle jsme ještě zastavili v Grenta Green a návštěvu Velké Británie zakončili procházkou podél Hadrian’s wall – severní hranice římské říše. Skotské kamenné města, sametové zelené kopce a temná hluboká jezera jsme nechali za sebou a doufáme, že se na tohle krásné místo zase někdy vrátíme.
Mgr. Hana Mendlíková