Letošní školní rok se naše škola zapojila do ekologické soutěže ve sběru papíru Soutěž s panem Popelou.

Sbíráme tříděný papír:
 1. směs novin a časopisů
 2. krabice z vlnité lepenky
 3. netříděný papír - směs různých druhů.
Prosíme o svázání jednotlivých typů papírů do balíků tak, aby s nimi byly schopny manipulovat děti.

Kdy?: od úterý 12.11. do pátku 15.11. 2019 vždy před výukou od 7,30 - 8,00 hod.
Kde?: vestibul školy nebo boční vchod

Ve vymezeném čase můžete sběr přinést buď hlavním vchodem do vestibulu školy nebo k bočnímu vchodu u školní jídelny.
V druhém případě můžete přijet autem k rampě u vchodu.
Na obou místech budou pověření zástupci žákovského parlamentu, kteří si papír od vás převezmou.

Cílem akce je nejen působit na ekologické cítění a pomáhat vytvářet správné návyky, ale také si zasoutěžit.
Průběžné výsledky budou k dispozici na internetových stránkách pořadatele www.fcc-group.cz.

Děkujeme za spolupráci.