Ve středu 3. ledna a v pátek 5. ledna 2018 proběhla školní kola Soutěže v anglickém jazyce pro žáky 7. až 9. ročníků. V soutěži zaměřené na poslechové a komunikační dovednosti musí účastníci prokázat nejen konverzační obratnost a bohatou slovní zásobu, ale také schopnost naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich promluvu.
V kategorii I. A určené pro žáky 7. ročníku se stal vítězem Lukáš Gavelčík ze 7. B. Těsně za ním se umístili Filip Zerák a Marian Maleček ze 7.C.
V kategorii II. A poměřili své jazykové schopnosti žáci osmých a devátých tříd. Z dvaceti soutěžících si nejlépe vedl Petr Mazánek z 9. A. Je potěšující, že osmáci se v silné konkurenci neztratili. Druhé místo obsadil Jirka Berka z 8. C a třetí místo patří Samu Buchtovi z 8. A.
Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kolo, které se bude konat 22. února v SVČ Lužánky. Budeme jim držet pěsti.

Mgr. Petra Píštěková