Novinky

Školní turnaj v obrácené vybíjené

Turnaj ve volejbale AŠSK Brno

Městské kolo ve vybíjené - 1. stupeň

Úspěch Lukáše Gavelčíka v okresním kole anglické soutěže

Minivolejbal v Břeclavi

Pohár 7.tříd-dívky 4. skupina

Městské kolo v plavání - 1. Stupeň

Pětiboj odznaku všestrannosti

Soutěž v anglickém jazyce pro 7. až 9. ročník

Školní kolo recitační soutěže

Eurorebus

Šplh na tyči- 3. místo chlapců v městském kole

2 / 3