Novinky

Krajské finále ve volejbale 2018

Odznak všestrannosti- okresní kolo

Finále Minivolejbalu

Volejbalová sezona 2017/2018 chlapci

Školní turnaj v obrácené vybíjené

Turnaj ve volejbale AŠSK Brno

Městské kolo ve vybíjené - 1. stupeň

Úspěch Lukáše Gavelčíka v okresním kole anglické soutěže

Minivolejbal v Břeclavi

Pohár 7.tříd-dívky 4. skupina

Městské kolo v plavání - 1. Stupeň

Pětiboj odznaku všestrannosti

2 / 3