V úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna si učitelé anglického jazyka nachystali pro děti na 1. i 2. stupni speciální velikonoční hodiny. Vyzkoušeli jsme si hry Egg hunt (hledání vajíček), Egg rolling (kutálení vajíček) i běh s vajíčkem na lžíci. Následovaly soutěžní kvízy v týmech, v nichž se děti seznámily zejména s velikonočními tradicemi a pokrmy v anglicky hovořících zemích.

Nechyběly ani úkoly na interaktivní tabuli a kvízy s využitím moderních technologií, při jejichž tvorbě učitelé využili poznatky a metody, se kterými se seznámily díky zapojení naší školy do projektu „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“ v rámci programu Erasmus + .

Sladké odměny v podobě nalezených vajíček si zasloužili všichni zúčastnění.
Přiložené fotografie zachycují příjemnou atmosféru a nasazení při soutěžení.

Mgr. Petra Píštěková
za sekci AJ