Přihlášení do žákovského účtu Google Workspace

Tvar žákovského účtu:

zak.jprijmeni@zsmilenova.cz

př. pro Karla Nováka zak.knovak@zsmilenova.cz

Přihlašovací údaje obdržel rodič od třídní učitelky/učitele.
Po přihlášení vygenerovaným heslem systém sám nabídne změnu hesla. Je třeba si nastavit nové heslo, které je třeba si pamatovat. Minimální délka nového hesla je 8 znaků.

Přihlášení ke školnímu účtu:

1. Spustit webový prohlížeč (škola využívá Google Chrome).
2. Otevřít adresu https://mail.google.com/a/zsmilenova.cz a přihlásit se pomocí přidělených údajů.

3. Pokud už byl dříve v profilu prohlížeče užit jiný účet, je potřeba kliknout na obrázek uživatele a zvolit Přidání dalšího účtu a přihlásit se jako v předchozím kroce.

Online hodiny
1. Pokud je přihlášený jediný školní účet v prohlížeči, tak stačí kliknout v Edookitu na symbol kamerky v rozvrhu a žák bude automaticky přihlášen tím správným účtem, poté se již připojí přímo do online hodiny.

2. V opačném případě je třeba kliknout na symbol kamerky a jakmile se otevře stránka aplikace Meet, tak v horní části stisknout možnost Přepnout účet a z nabídky vybrat správný žákovský účet.

 
 

Sdílení prohlížeče s jiným uživatelem
Pokud žák sdílí počítač pod jedním účtem například se sourozencem nebo rodičem, je možné si vytvořit oddělené profily přímo v prohlížeči Google Chrome.
Jak na to popisuje podrobně článek Sdílení Chromu s ostatními.