Vnímáme svět všemi smysly 9.12. – 13.12.
Všichni víme, že máme pět smyslů – zrak, čich, sluch, hmat a chuť. Pomocí smyslů vnímáme vše okolo nás – vidíme, cítíme, slyšíme, hmatáme a chutnáme.
Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak jednotlivé smysly používáme a jak je každý smysl pro nás důležitý. Zjistili jsme, že není jednoduché rozlišit předměty různých tvarů pouze pomocí hmatu, či čichem rozeznat různé vůně.