V červenci prodlužujeme provoz o 1 týden : 1. - 10. 7. 2020 . Můžete se přihlásit ve školce u třídy Vašeho dítěte.
V srpnu zůstává docházka v termínu : 17. - 28. 8. 2020 pro přihlášené děti beze změn.
Výše školného : červenec - 154 Kč , srpen - 242 Kč .

Nezapomeňte si v červnu zrušit trvalé příkazy !!!
ŠKOLNÉ PLATÍ I TY DĚTI, KTERÉ SE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU NEÚČASTNÍ. Neplatí pouze předškoláci!