Zveme Vás na třídní schůzky MŠ, které se konají 8. 9. 2021 v 16:30 hod. Dostavte se do svých tříd, za každé dítě jeden zákonný zástupce.
Prosíme Vás, abyste na třídní schůzky přišli BEZ DĚTÍ a dodržovali mimořádná opatření.

Děkujeme.

Za kolektiv Mgr. Eva Krupková ZŘŠ.