Zveme Vás na třídní schůzky MŠ, které se konají 9. 9. 2020 v 16:30 hod . Dostavte se do svých tříd, za každé dítě jeden zákonný zástupce.
Prosíme Vás, abyste na třídní schůzky přišli BEZ DĚTÍ.

Děkujeme.

Za kolektiv Mgr. Eva Krupková ZŘŠ.