5.3.2020 proběhne v naší MŠ výukový program s environmentální výchovou Náš les a jeho obyvatelé.
Cena je 55 Kč . Většina již má zaplaceno ze zrušené akce (13.2.2020 ) . Více info a upřesnění zjistíte u třídních učitelek.